12 vingrojumi plaukstām
 • Harjutused
 • Marika Briede, füsioterapeut, tervishoiu magister

  Soovitused ja harjutuste seeria on koostanud
  Marika Briede,
  füsioterapeut, tervishoiu magister

  1. Sõrmeliigestele
  • Painuta ja siruta oma sõrmi
  2. Käelabade tõstmine
  • Tõsta käelabad laua pinnalt
  3. Sõrmede painutamine
  • Painuta sõrmed aeglaselt rusikasse
  • Seejärel siruta järk-järgult sõrmed
  4. Sirgete sõrmede hoidmine
  • Ühenda pöial nimetissõrmega, teised sõrmed jäävad sirgeks
  • Seejärel lisage keskmine sõrm, nimetu sõrm ja lõpuks väike sõrm
  5. Painutatud sõrmede hoidmine
  • Ühenda pöial nimetissõrmega, nii et need moodustaksid ringikujulise kujundi
  • Teised sõrmed jäävad sirgeks
  • Seejärel puuduta pöialt teiste sõrmedega
  6. Randmeringid
  • Tee randmetega ringe
  • Hoia käsivarred peaaegu paralleelselt
  7. Sõrmede harali ajamine ja kokkusurumine
  • Aja sõrmed võimalikult harali
  • Seejärel suru kokku
  8. Rusika liigutamine
  • Painuta sõrmed rusikasse ja siruta neid seejärel tahapoole
  • Tee rusikaga ringi ühele poole ja siis teisele poole
  9. Käeviibutused
  • Toeta käsi külili lauaservale
  • Viipa käega üles ja alla
  10. Raskust kasutades
  • Toeta oma käsivart
  • Tõsta sõrmedega raskust viis korda
  • Langeta sõrmedega raskust kümme korda
  11. Sõrmede allapoole sirutamine
  • Siruta teise käe sõrmed ja peopesa ettevaatlikult enda poole
  12. Sõrmede ülespoole sirutamine
  • Tõmba käega ettevaatlikult teise käe sõrmed ja peopesa enda poole, hoia kümme sekundit nii